Jak stosować herbicydy?

Kiedy mamy problemy z chwastami trzeba przedsięwziąć specjalne środki w celu ich eliminacji. Należy dobrać dokładnie herbicydy do danego gatunku rośliny.

Dzięki temu nie uszkodzimy roślin uprawnych, natomiast szybko usuniemy rośliny niepożądane czyli chwasty. Herbicydy najczęściej będziemy rozpuszczali w wodzie, trzeba jednak na etykiecie sprawdzić w jakich proporcjach należy rozcieńczać. Herbicyd rozcieńcza się wodą lub innym rozcieńczalnikiem, jak określono na etykiecie produktu, i rozpyla się na liście do punktu spłynięcia do momentu, gdy każdy liść jest zwilżony, ale herbicyd z niego nie kapie.

Metoda jest najbardziej odpowiednia dla krzewów, traw i winorośli o wysokości poniżej 6 m, dzięki czemu uzyskuje się pełne pokrycie. Zalety to szybkość i oszczędność. Wady obejmują możliwość znoszenia oprysku i uszkodzenia poza celem. Dlatego też należy wykonywać opryski w określonym czasie.

Z pewnością należy unikać silnych wiatrów, dodatkowo warto sprawdzić temperaturę. Jeżeli dzień ma być gorący nie powinno wykonywać się oprysków rano ani w ciągu dnia.

Herbicydy mogą wówczas wyparować z roślin, innym problemem może być także zbyt twarda gleba, wówczas herbicydy nie dostaną się do korzenia tylko spłyną. Może być to problem ponieważ może wówczas spływać na inne uprawy, którym może zaszkodzić. Opryskiwanie dolistne można przeprowadzić na wiele sposobów, w zależności od wielkości chwastów lub stopnia porażenia.

Oprysk kocowy, przy użyciu oprysku belki z ciągnika lub samolotu, może być stosowany do traktowania obszarów całkowicie zaatakowanych przez chwasty, zwłaszcza przy użyciu selektywnych herbicydów.

W przypadku dużych inwazji, które wymagają ukierunkowanego podania herbicydu, można użyć węża i pistoletu do rozpylenia roztworu ze zbiornika herbicydu i pompy przewożonej przez traktor lub pojazd. Mniejsze zagrożenia można opryskiwać za pomocą opryskiwacza plecakowego. Każda roślina ma odpowiedni oprysk, przykładem może być zwalczanie chabra bławatka w zbożach jesienią, który będzie posiadał składniki, które nie uszkodzą rzepaku, tylko rośliny uważane za niepożądane.