Nadzór budowlany zadba o nasze bezpieczeństwo

W trakcie wykonywania prac budowlanych, w sytuacji z wysokim stopniem skomplikowania obiektu może pojawić się nadzór inwestorski. Kontrola ta stawia się również wtedy, gdy prace te mogą mieć zły wpływ na środowisko naturalne.

Nadzór inwestorski wykonuje wiele obowiązków, głównym z nich jest sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem. Zajmuje się również zdobyciem pozwolenia na budowę. Ponadto reprezentuje inwestora na budowie oraz czuwa nad uzyskaniem najlepszego efektu końcowego pracy. Realizując inwestycje inżynieryjno-budowlane często pojawia się osoba, jaką jest inżynier kontraktu. Ma ona wielkie znaczenie dla rozpoczętego przedsięwzięcia. Osoba ta musi posiadać, jako priorytetową cechę odpowiedzialność.

Z pewnością inżynier czuwa miedzy innym nad tym by zlecenie zostało wykonane na czas oraz prowadzi finansowe rozliczenia kontraktów na roboty budowlane. Ponadto sprawuje nadzór nad pracami by uzyskać zadowalający końcowy efekt. Oprócz tego zajmuje się również przygotowaniem i weryfikacją koniecznych dokumentów.

Rozpoczynając proces budowlany nie można pominąć osoby, jakim jest inspektor nadzoru. Postać ta jest bardzo ważna dla całokształtu wykonania zlecenia. Inspektor nadzoru budowlanego odgrywa istotną rolę na początku przedsięwzięcia jak i również w efekcie końcowym pracy. Zazwyczaj zostaje ustanowiony wtedy, gdy prace budowlane są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe.

Osoba ta musi odznaczać się odpowiedzialnością za podejmowane decyzje, wiedzą w swoim fachu oraz kreatywnością. Oprócz tego inspektor nadzoru zakopane powinien posiadać doświadczenie oraz praktykę, w czasie budowy należy zwracać uwagę na bardzo wiele elementów. Początkowo będą to solidne fundamenty oraz ściany budynku, trzeba sprawdzić wszystkie wyliczenia w projekcie, tak aby przykładowo podstawa stropu wytrzymała odpowiedni ciężar. Powinien sprawdzić także instalację elektryczną, wodną, oraz gazową jeżeli taką instalujemy. Wszystko musi działać prawidło, aby nieprawidłowości nie przysporzyły nam kłopotów w przyszłości.